Historik & Vision

Det startade med Ernst Kroon som under tidigt sextiotal började cykelpatrullera några av Malmös byggen och industrier. Här lades grunden till det lilla men flexibla bevaknings- och serviceföretag Kroon Security AB är idag. Ernst Kroons anda genomsyrar fortfarande företaget och hans noggrannhet, lyhördhet för kundens önskemål och vilja att göra det lilla extra är viktiga ingredienser i Kroon Security idag.

Glädjande nog har Kroon Security i takt med kundernas ökade krav utvecklats från ett renodlat bevakningsföretag till den lilla men effektiva serviceorganisation vi är idag. Kroon Security kan idag bland annat tillhandahålla tjänster inom såväl brandskydd, reception, telefoni, kontorsservice och budtransporter vid sidan av bevakningen.

Basen för vår operativa verksamhet är lärdomsstaden Lund. Miljön är inspirerande och närheten till kunskapen på universitetet och forskarbyn Ideon är värdefull. Det är vår ambition och tro att vi utvecklas i takt med de företag vi har runtomkring oss.

Viktigt för Kroon Security är dock att behålla den familjära tonen gentemot kunden och att alltid finnas tillgängliga för våra kunder. Man ser allt fler skräckexempel på hur företag idag tvingar sina kunder att sitta i telefonköer eller skickas mellan olika instanser på företaget innan erforderlig hjälp kan nås. Så får aldrig en av Kroon Securitys kunder behandlas. Man skall alltid kunna komma i kontakt med rätt person på företaget snabbt vare sig det är under kontorstid eller mitt i natten. Det är inget märkligt i sig, service är ett åtagande och ett ansvar som vi med stolthet och glädje antar.

Vår personalstyrka är medveten om det ansvar vi tilldelats och de åtaganden vi har gentemot våra kunder. Kvalitet och omsorg är nyckelord. Vi är stolta över vår personal som består av välutbildade kvinnor och män med olika bakgrund och ålder. Mångfald, flexibilitet, ambition och lagkänsla är viktiga bitar i vår syn på hur en god personalgrupp skall fungera och vår rekrytering är noggrann. Idag är Kroon Security långt framme när det gäller personal, men det är en ständigt pågående process som kräver stor vaksamhet.Hur vi ser på framtiden

Ja, världen runt omkring är i ständig rörelse. EU:s östutvidgning ger oss nya allierade och nya influenser men även nya riskbilder. Terror och avlägsna konflikter kan även påverka oss i Sverige och inte minst i vår dynamiska Öresundsregion. Vårt säkerhetstänkande och vår omsorg om kunden kan göra Dig tryggare.

Vårt mål är, att vi genom att söka nya kunskaper och att ständigt utvecklas kunna erbjuda gamla och nya kunder ett spektrum av tjänster där säkerhet och bevakning är kärnan. Ta en titt på vad vi har att erbjuda så finns vi här för Dig om våra tjänster kan passa just Dig eller Ditt företag.