Känslig utrustning behöver regelbunden tillsyn

I den verksamhet vi bedriver idag ingår en stor del driftsövervakning. Kontroll av kyl och fläktsystem, klimatövervakning samt kontroll av laboratorier.

Har Ert företag några speciella drifts- eller laboratorieprocesser som kräver extra tillsyn har vi stor erfarenhet av dylikt?


Kontakta oss för mer information

Mer information om Drift- & Laboratoriekontroll

Driftslarm tas emot i våra centraler

Detta sköts såväl av ronderande väktare som av teknisk överföring till datorer och larmtablåer. Vi har idag möjlighet att fjärrövervaka temperaturen i kylar och frysar via dator för att i största möjliga mån undvika skador på känsliga produkter. Vi kan i minsta detalj kontrollera fläktsystem och kylmaskiner dygnet runt för att så fort som möjligt tillkalla adekvat hjälp om något skulle gå fel.

Övervakning på distans

Vid vår rondering kan vi kontrollera och i värsta fall agera utifrån givna instruktioner för processer i laboratorier som pågår över natten och dokumentera eventuella förändringar som kan vara viktiga för kundens räkning. Vår personal har stor teknisk kompetens samt erfarenhet av många olika driftsprocesser och ser till att Er produktion inte störs av onödiga driftsproblem.