På plats dygnet runt


Den stationära bevakningen kan bestå av många olika tjänster. Den ständiga närvaron hos kunden vilken möjliggör förkortade insatstider utgör grundbulten.

Med den stationära bevakningen som grund kan vi tillgodose kundens behov av säkerhet, driftsövervakning och brandskydd. Interna inbrottslarm, brandlarm och driftslarm kan kopplas till den stationära vaktlokalen där den välutbildade stationärväktaren vidarebefordrar larmen till rätt instans.


Grindövervakning / passagekontroll

Den stationära väktaren kan också fungera som receptionsväktare, där gäster och besökare tas emot av en om Ert företag kunnig person med en gedigen säkerhetsutbildning.


Kontakta oss för mer information