Nattlig kontroll av industriområde


Rondering är en vital del när det gäller att undvika produktionsbortfall, skador på personal och materiel/utrustning samt obehöriga personer i Era lokaler.

Modern produktion innefattar många riskfaktorer. Tillsyn då lokalerna står tomma ger ett viktigt skydd då det gäller att förebygga bränder eller läckage. Kontorslokaler är givetvis också känsliga då det finns gott pentryn, vattenkokare och kaffebryggare. Här behövs också tillsyn av dörrar och fönster som lätt kan stå öppna och olåsta efter arbetsdagens slut. Modern produktion innefattar många riskfaktorer och tillsyn då lokalerna står tomma ger ett viktigt skydd då det gäller att förebygga bränder eller läckage.


Kontakta oss för mer information

Mer information om Rondering

Väktarens kompetens - vårt viktigaste verktyg

Alla riskfaktorer som upptäcks och åtgärder som väktaren tvingas vidta under rondering dokumenteras och rapporteras. Detta lägger grunden till hur säkerhetsarbetet skall utvecklas. Ronderingen är en pågående och dynamisk del av bevakningen som skyddar Er egendom från en mängd risker. Vare sig det rör sig om tekniska fel, den mänskliga faktorn eller intrång av obehöriga kan den ronderande väktaren lösa de situationer som uppstår. Rondering kan vara mer eller mindre omfattande, det avgörs av kunden.

Kunden hålls á jour via rapporteringen och för kundens räkning dokumenteras ronderingen av rondläsarsystemet RFID för att så tydligt som möjligt ge kunden insyn i den ronderande verksamheten.