Systematiskt Brandskyddsarbete

Att ha ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, är ett krav från Räddningstjänsten på alla företag. Vi arbetar idag med SBA åt ett antal företag och hotell där vi utför allt från delar av arbetet till att vi sköter hela SBA-arbetet.

Vi sköter t.ex. allt systematiskt brandskyddsarbete åt ett par hotell i Lund samt delar av arbetet åt ett antal industrier, så vi har en bred erfarenhet av arbetet.


Kontakta oss för mer information