Skalskyddet återställs snabbt

Vid skadegörelse eller inbrott kvarstår skadan oavsett om intrånget eller stölden förhindras. Oftast handlar det om ett krossat fönster. Detta gör byggnaden oskyddad mot fler inbrott och inte minst oskyddad mot väder och vind.

Kontakta oss för mer information

Mer information om Elektronisk distansbevakning

Glasskärning

Detta löser utryckningsväktaren på plats. Våra utryckningsfordon är utrustade med verktyg för att kunna täcka den skadade rutan med nytt glas. Detta görs genom att klistra en ny glasruta ovanpå den krossade rutan. Den nya rutan blir minst lika svår att forcera som den ursprungliga rutan och även skyddet mot vädrets makter blir fullgott. Nu klarar sig fönstret till dess att en glasmästare har tid att sätta i en ny ruta. (Något som kan ta sin tid inte minst om det handlar om att beställa ett, två eller treglasfönster i en viss storlek). Vi samarbetar med glasmästare och vi tar på oss att täcka alla sorters rutor även skyltfönster.


Ny glasruta på väg

Tanken är att när Kroon Security svarar för säkerheten så skall kunden inte behöva oroa sig för att fastigheten står blottad för nya angrepp.