Var finns riskerna?

Vi har erfarenhet av vilka svagheter som kan utnyttjas av tjuven.

Hanteras farliga ämnen?

Genom att se över kundens verksamhet kan vi göra en bedömning över risker och svagheter på objektet för att sedan diskutera en plan med kunden.


Behövs extra tillsyn?

Vi erbjuder förslag på åtgärder i form av såväl säkrare rutiner som tekniska lösningar.


Kontakta oss för mer information