Företagspresentation

Kroon Security AB är ett av Länsstyrelsen auktoriserat företag. Företaget startades 1962 och är baserat i Malmö/Lund-regionen.

Företaget har runt 10 anställda, samtliga med fullständig väktarutbildning i enlighet med de krav som Länsstyrelsen ställer på heltidsanställd bevakningspersonal. Ägarna heter Paul Pesciatini och Pontus Kroon.

Bland våra kunder finns ÅR Carton, Flint Group och Flextrus, multinationella företag där vi står för stationär och ronderande dygnetruntbevakning, inbrottslarms- driftslarms- och brandlarmsövervakning. Vi är vid behov även behjälpliga med reception/växeltjänst.

Vi bevakar dessutom mindre företag med behov av nattlig rondering eller endast larm- kameraövervakning. Vi tillhandahåller nattreception på distans samt rondering och larmövervakning till flera hotell i Lund och Malmö

För ett litet företag i en bransch som till stor del domineras av jättar är hög kvalitet en självklarhet. Tillgänglighet, personalkontroll, ansvarskännande och flexibilitet är nyckelord.Tillgängligheten är ett måste för ett företag som satsar både på säkerhet och service. Vi är alltid lätta att ha kontakt med. Ni når oss direkt och kan alltid komma i kontakt med ledningen oavsett tidpunkt på dygnet.

Rekrytering och personalkontroll sköts ytterst noggrant och företagsledningen är involverade i varje steg av processen.

Ansvarskännande är en grundbult i vår verksamhet. Varje medarbetare på Kroon Security är en nyckelperson som har tilldelats ett stort ansvar och i ett litet företag som Kroon Security försvinner ingen i mängden utan alla är en viktig del i verksamheten.

Flexibilitet är ett honnörsord för oss. Just för att alltid möta våra kunders olika krav utbildas personalen så brett som möjligt för att kunna göra jobbet på bästa sätt inom alla våra verksamhetsområden.

Ge oss gärna en chans att visa fördelarna med att anlita ett litet, erfaret, tryggt och flexibelt bevakningsföretag som i alla lägen har kundens bästa i åtanke.