Hemgångs-
kontroller

Hemgångskontroller handlar om förvissa sig om att personal ej tar med sig värdesaker från företaget. Med ett vänligt bemötande ber vi personalen visa sina väskor och fickor vid arbetets slut. Med klara direktiv från företaget och ett trevligt sätt från väktarna görs detta på ett positivt sätt för att visa företagets säkerhetstänkande.

Vi arbetar med förpackningsföretag och flygbolag där vi utför dessa uppdrag.


Kontakta oss för mer information