Byte och förvaring av backup

Nästan alla företag tar dagliga backuper. Det bästa är ofta att ha varje dag på ett separat lagringsmedia, skiva, extern hårddisk e.dyl.

Ofta görs backupen efter dagens arbete vilket innebär kvälls eller nattetid. När backupen är klar kommer vi och byter skiva och tar den färdiga backupen med oss för farvaring i brandsäkra säkerhetsskåp i vår central som är bemannad dygnet runt.


Kontakta oss för mer information