Väktare
på väg

Dygnet runt finns vi i startgroparna när larmet går. Vi samarbetar med larmcentraler och rycker oftast själva på larmen vi får in. Ibland kan dock kunden vilja använda oss som sambandscentral där vi förmedlar larmet till någon annan, t ex en kontaktman eller ägare.

Kontakta oss för mer information

Mer information om Inbrottslarm

Bemannat dygnet runt

De flesta larmen rycker vi dock själva på och när vi kommer fram är vi väl förberedda. Vi utarbetar såväl instruktion för larmet som skiss på objektet tillsammans med kunden och vi gör naturligtvis också inspektioner på plats med jämna mellanrum för att hålla oss á jour med lokalerna och larmets utformning. Väl på plats gör vi en grundlig ytterbesiktning vid vilken vi försöker avgöra huruvida något är skadat. Beroende på vad vi finner kontaktas eventuellt polis. Sedan görs en noggrann genomsökning av lokalerna för att säkerställa vad som orsakat larmet.


Rustade för åtgärdshantering

Våra utryckningsfordon är väl rustade för att kunna åtgärda problem och skador på platsen. Vi utför glastäckning och enklare reparationer. Allt dokumenteras, rapporteras och skickas till kunden. Vi för även kontinuerliga samtal med våra kunder om hur vi kan förebygga inbrott.