Många företag har ett behov av eller t.o.m. ett krav från Räddningstjänsten att ha en insatsplan.

Räddningstjänsten Syd skriver:
För att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka krävs insatsplaner. Ju större och komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Denna information skall upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren av dessa anläggningar.

Vi utarbetar och ritar kompletta insatsplaner och sköter kontakterna med räddningstjänsten angående detta.


Kontakta oss för mer information