Vi ser till att
det är låst

Många bostadsområden, företagsområden och butikscentra lider av problem med stölder och skadegörelse. Med regelbunden tillsyn av väktare som finns i närheten kan man kraftigt minska de kostnader som stölder och skadegörelse medför.

Skalkontroller av byggnader och inhägnader kan skötas dagligen för att säkra att dörrar och grindar hålls låsta och fönster stängda. På nätterna görs tillsyn med bil och till fots för att störa eventuell oönskad verksamhet. Utan tvivel medför detta att Ert område blir mindre attraktivt för de som begår brott.


Kontakta oss för mer information