Receptions -
tjänst

Att Er personal och Era besökare känner sig omhändertagna och välkomna när de kommer till företaget beror till stor del på hur receptionisten eller receptionsväktaren agerar.

Väktarreceptionisten visar på företagets säkerhetstänkande

Kroon Security har många års erfarenhet av just detta. Utan att tumma på säkerheten vågar vi påstå att vi ger ett vänligt och professionellt bemötande till såväl personal som gäster.


Kontakta oss för mer information

Mer information om Receptionstjänst

Säkerhetstänkande och professionellt bemötande

Vare sig Ni önskar en renodlad receptionist eller en uniformsklädd receptionsväktare kan Ni räkna med en välutbildad, språkkunnig, representativ och säkerhetsmedveten man eller kvinna bakom disken. Era kundrelationer stärks då Era kunder tas emot på ett vänligt och korrekt vis och Er personal har alltid en trygg och kunnig person att vända sig till om de stöter på problem